Uppfödarstatistik Basset Hound för Kennel Affection

sammanställd av Ann-Britt Fernström

Championhundar  
Tryck  
Avelstikar
Tryck  
Avelshanar
Tryck  

Valpkullar

A-kull 1984

B-kull 1985

D-kull 1994

E-kull 1994

F-kull 1995

H-kull 1995

L-kull 1997

M-kull 1997

R-kull 1998

U-kull 1999

Y-kull 1999

A-kull 2000

J-kull 2002

N-kull 2003

R-kull 2004

T-kull 2005

U-kull 2006

V-kull 2006

Y-kull 2007

Z-kull 2007